Úvod

  • Lektorské, překladatelské a tlumočnické činnosti se věnuji od r. 1998.
  • V r. 2004 jsem byla Krajským soudem v Ostravě jmenována tlumočnicí jazyka německého.
  • Od r. 2006 jsem členkou Komory soudních tlumočníků ČR, jejichž česko-německých terminologických seminářů pro tlumočníky a překladatele se pravidelně účastním.